IT sprendimai, serveriu diegimas, serveriu prieziura, linux serveriai, kompiuteriu prieziura, programine iranga, serveriu administravimas  
IT sprendimai, serveriu diegimas, serveriu prieziura, linux serveriai, kompiuteriu prieziura, programine iranga, serveriu administravimas
   

Kokybės politika

Titulinis
Paslaugos
Senienos
Sprendimai
Produktai
avast! distribucija
Apie mus
Sertifikatai
Kokybės politika
Kontaktai
 
avast! antivirus
 

Misija

Mūsų tikslas - teikti savo klientams naujausias ir pažangiausias atvirojo kodo IT technologijas, kurios užtikrintų kliento informacijos saugumą, darbo vientisumą, bei sukurtų ekonominę vertę.

 

Veiklos strategija

Teikti kokybiškas ir saugias paslaugas pagal ISO 9001 ir ISO/IEC 27001 standartus.

Sukurti kokybės vadybos nei informacijos saugumo sistemą, pagristą ISO 9001 ir ISO/IEC 27001 standartais. Kartą metuose peržiūrėti kokybės politiką, kokybės tikslus, informacijos saugumo politiką, jų atitikimą įmonės tikslams ir uždaviniams.

Teikti patikimus kompleksinius sprendimus integruojant kompiuterinius tinklus ir biuro įrangą.

Diegti patikimus sprendimus atvirojo kodo pagrindu.

Kurti įmonės įvaizdį etiškomis reklamos formomis.

Saugoti gamtą naudojant popierių iš antrinių žaliavų, bepopierines technologijas, taupant neatsinaujinančius gamtinius resursus.


Personalo strategija

Sukurti palankias sąlygas darbuotojų iniciatyvumui bei kūrybiškumui atsiskleisti, pasitenkinimui darbu atsirasti.

To sieksime:

  • įtraukdami darbuotojus į bendrovės strategijos kūrimą ir jos įgyvendinimą;

  • suteikdami darbuotojams teisę priimti svarbius sprendimus, susijusius su jų kuruojama veikla;

  • atlygindami už naudingas bendrovei idėjas bei jų įgyvendinimą;

  • suteikdami galimybę naudotis savo darbo rezultatais taikydami atlyginimo už darbą sistemą.

  • sudarydami sąlygas darbuotojams kelti savo kvalifikaciją, apmokėdami kvalifikacijos kėlimo išlaidas (atsižvelgdami į bendrovės poreikius).


Saugumo strategija

Imtis visų priemonių, kad apsaugoti kliento informaciją nuo praradimo ar nesankcionuoto panaudojimo. Saugumo užtikrinimas teikiamomis paslaugoms ir priemonėmis nuo virusų, nepageidaujamų pranešimų (spam), piktavališkų veiksnių, kritinės svarbos įrangos gedimų.